Logotyp

Fakturaadress och information till leverantörer

Publicering: 2020-12-10

Sedan 1 april 2019 finns Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som innebär att att de flesta fakturor som skickas till någon inom den offentliga sektorn ska ske elektroniskt.

Med en elektronisk faktura avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla fakturan automatiskt och elektroniskt. PDF-fakturor räknas därför inte som elektronisk faktura.

Du som inte omfattas av kravet på att skicka elektronisk faktura kan fortfarande skicka fakturor till oss via vanliga posten.

Skicka elektronisk faktura

Munkfors kommun och Munkforsbostäder AB använder sig av InExchange som samarbetspartner för elektroniska fakturor.

När du skickar en faktura ska du ange en referenskod som innehåller sex (6) siffror. Referenskoden får du av den som gör beställningen hos dig. Om du saknar referenskod kan du hitta den längre ner på sidan eller genom att kontakta den person som gjorde beställningen.

Skicka elektroniska fakturor direkt från ett affärs- eller ekonomisystem eller via InExchange webbplats. Det är kostnadsfritt att registrera elektroniska fakturor.

Munkfors kommuns identifieringskoder

VAN-operatör: InExchange
VAT-nummer: SE212000180101
Peppol-id: 0007:2120001801
GLN-kod: 7362120001804

Munkforsbostäder AB:s identifieringskoder

VAN-operatör: InExchange
VAT-nummer: SE556378042701
Peppol-id: 0007:5563780427
GLN-kod: 7365563780428

Munkfors kommuns faktureringsadress

Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Munkforsbostäder AB:s faktureringsadress

Munkforsbostäder
Box 13
684 21 Munkfors


Referenskoder

Kommunledning
Referens Funktion Namn
100000 Kommunchef Björn Svantesson
100100 Intern service Therese Pettersson
100200 Ekonomichef Björn Fogelberg
100300 Näringsliv Birgitta Svensson
100500 Stadsnät Jonas Bergström
100600 IT Jonas Bergström
Lärande och stöd
Referens Funktion Namn
120000 Verksamhetschef Anna Falk
120100 Förskolechef Marita Jansson
120200 Rektor Munkerudsskolan Lena Bjuresäter
120300 Rektor Forsnässkolan Elin Nyman
120400 IFO-chef Anna-Lena Andersen
120500 IFO Resurscenter Madelene Andersson
120700 Öppenvård/Socialpsyk Helen Hjärtquist
120800 Elevhälsochef Beryll Hansson
Omsorg och stöd
Referens Funktion Namn
110000 Verksamhetschef Sara Josefsson
110100 ÄO Hemtjänsten Pernilla Boström
110200 ÄO Björkdungen Patrik Tjernberg
110300 ÄO Björkbacken/Rehab/Ssk Martina Nilsson
110400 LSS/SFB Ingela Gustafsson
110401 Daglig verksamhet förbrukningslager Ingela Gustafsson
110402 Daglig verksamhet Ingela Gustafsson
Service
Referens Funktion Namn
130000 Verksamhetschef Mathias Samuelsson
130100 Teknisk chef Mathias Samuelsson
130300 Kostchef Monica Sonesson Olsson

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser