Logotyp

Fakturaadress och information till leverantörer

Publicering: 2020-12-10

Vad innebär kravet på elektroniska fakturor?

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling trädde trädde i kraft 1 april 2019. Med en elektronisk faktura avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla fakturan automatiskt och elektroniskt. PDF-fakturor räknas därför inte som elektronisk faktura.

Du kan läsa mer om vad lagen innebär på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Hur du går till väga för att skicka en elektronisk faktura till Munkfors kommun

Skicka elektronisk faktura direkt från ett affärs- eller ekonomisystem

Munkfors kommun använder sig av InExchange som samarbetspartner för elektroniska fakturor. Munkfors kommuns identifieringskoder är följande:

VAN-operatör: InExchange

VAT-nummer: SE212000180101

Peppol-id: 0007:2120001801

GLN-kod: 7362120001804

Du ska även ange en referenskod som innehåller sex (6) siffror. Referenskoden får du av den som gör beställningen hos dig. Om du saknar referenskod kan du hitta den längre ner på sidan eller genom att kontakta den person som gjorde beställningen.

Skicka elektronisk faktura utanför ett affärs- eller ekonomisystem

Du som inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor direkt från ett affärs- eller ekonomisystem kan istället skicka ekonomiska fakturor till oss via InExchange webbplats. Det är kostnadsfritt att registrera elektroniska fakturor.

Glöm inte bort att ange referenskoden som innehåller sex (6) siffror. Referenskoden får du av den som gör beställningen hos dig. Om du saknar referenskod kan du hitta den längre ner på sidan eller genom att kontakta den person som gjorde beställningen.

Du kan skicka elektronisk faktura till oss via InExchange webbplats där Munkfors kommun är mottagare

Hur du går till väga för att skicka en elektronisk faktura till Munkforsbostäder AB

Du kan skicka en elektronisk faktura direkt från ett affärs- eller ekonomisystem till Munkforsbostäder AB. Munkforsbostäders identifieringskoder är följande:

VAN-operatör: InExchange

VAT-nummer: SE556378042701

Peppol-id: 0007:5563780427

GLN-kod: 7365563780428

Om du inte omfattas av lagkravet

Du som inte omfattas av kravet på att skicka elektronisk faktura kan fortfarande skicka fakturor till oss via vanliga posten.

Munkfors kommuns faktureringsadress är:

Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Munkforsbostäders faktureringsadress är:

Munkforsbostäder
Box 13
684 21 Munkfors

Även på fakturor i pappersformat ska en referenskod som innehåller sex (6) siffror anges. Referenskoden får du av den som gör beställningen hos dig. Om du saknar referenskod kan du hitta den längre ner på sidan eller genom att kontakta den person som gjorde beställningen.

Referenskoder

Kommunledning
Referens Funktion Namn
100000 Kommunchef Jan-Olov Appel
100100 Intern service Therese Pettersson
100200 Ekonomichef Björn Fogelberg
100300 Näringsliv Birgitta Svensson
100500 Stadsnät Jonas Bergström
100600 IT Jonas Bergström
Lärande och stöd
Referens Funktion Namn
120000 Verksamhetschef Anna Falk
120100 Förskolechef Marita Jansson
120200 Rektor Munkerud Anna Larsson
120300 Rektor Forsnäs Robert Granbom
120400 IFO chef Anna-Lena Andersen
120500 IFO Resurscenter Madelene Andersson
120700 Öppenvård/Socialpsyk Helen Hjärtquist
Omsorg och stöd
Referens Funktion Namn
110000 Verksamhetschef Susanne Aristidou
110100 ÄO Hemtjänsten Pernilla Boström
110200 ÄO Björkdungen Elisabeth Larsson
110300 ÄO Björkbacken/Rehab/Ssk Åsa Jonsson
110400 LSS/SFB Dunja Begovic
110401 Daglig verksamhet förbrukningslager Dunja Begovic
110402 Daglig verksamhet Dunja Begovic
Service
Referens Funktion Namn
130000 Verksamhetschef Anna Grenholm
130100 Teknisk chef Kjell Bengtsson
130300 Kostchef M Sonesson Olsson

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser