Logotyp

Årets Petrus Hedlund stipendiater har utsetts

Publicering: 2020-10-30

Stiftelsen Petrus Hedlunds studiefond delar årligen ut stipendium till munkforsbördiga studenter som studerar heltid på högre nivå. I vanliga fall bjuds alla stipendiater in till en traditionsenlig lunch på Bruksmässen tillsammans med studiefondens styrelse. I samband med lunchen avslöjas också stipendiesumman.

Lunchen ställdes in

Tyvärr ökar smittspridningen av covid-19 i landet. I nuläget finns ingen smitta lokalt i Munkfors, men situationen kan förändras snabbt. Då flera av årets stipendiater reser från olika orter i Sverige till Munkfors för att ta emot sina stipendium så ökar också riskerna för att sprida smitta.

– Vi vill inte riskera att någon deltagare blir sjuk. Därför tog vi beslutet om att ställa in lunchen och istället meddela summan till stipendiaterna per e-post, säger Mathias Lindquist, ordförande.

I år är det 25 studenter som tilldelas stipendium ur Petrus Hedlunds studiefond. 21 stipendiater får ett helt stipendium (heltidsstudier) på 19 313 kronor medan fyra stipendiater får ett halvt stipendium (halvtidsstudier/en termin) på 9 656 kronor.

Historien bakom studiefonden

Petrus E. Hedlund från Gersheden har gjort stora avtryck i byggvärlden. Tillsammans med sin bror Jonathan grundade han AB Bröderna Hedlund, ett företag som tillverkade järnkonstruktioner till byggnationer av större bruks- och industriföretag, såsom dammluckor till kraftverk, broar i Sverige och Iran samt stålkonstruktioner till järnverk. Kanske känner du till Katarinahissen eller Slussen i Stockholm? Stora delar av järnkonstruktionerna levererades nämligen av bröderna Hedlund.

31 december 1948 grundade Petrus ”Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund.” Petrus ville på detta sätt hedra sin pappa Jonas O. Hedlund som var byggmästare på Munkfors Bruk, samtidigt som han ville göra en insats för bygdens ungdomar. Stipendiefonden ska stötta och hjälpa ungdomar i deras studier på högre nivå.

– Att få vara med och dela ut detta stipendium är lika speciellt varje år. Att generationerna före oss tänkte så mycket på framtidens generationer är helt otroligt, säger Mathias.