Logotyp

Överförmyndarnämnden

Publicering: 2015-11-26

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Sedan 1 januari 2011 ingår Munkfors kommun i en kommungemensam överförmyndarnämnd bestående av Forshaga, Grums, Hagfors och Kil. Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna. Överförmyndarkontoret finns i Forshaga och alla överförmyndarärenden som berör någon som är bosatt i någon av kommunerna handläggs vid kontoret i Forshaga.

Kontakt

Storgatan 52
Box 93
667 22 Forshaga
Telefon: 054-17 20 00
Telefon- och mottagningstider: måndag-onsdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.oo.
Mail: ofn@forshaga.se