Logotyp

Om webbplatsen

Publicering: 2020-09-21

Webbplatsen munkfors.se är vår viktigaste kanal för att nå ut med viktig information till dig som bor i Munkfors kommun. Webbplatsen har också en betydande roll i vårt arbete att marknadsföra Munkfors kommun utanför kommungränsen. Det är därför viktigt att webbplatsen håller en hög standard både tekniskt och innehållsmässigt, så att du som användare hittar den information du söker.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats uppfyller de krav som finns i lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vi strävar efter och arbetar aktivt mot målet att webbplatsen ska följa internationella och nationella riktlinjer när det gäller tillgänglighet:

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser