I Munkfors kommun finns två boenden för vuxna med funktionsnedsättning, Svartensvens Gård och Sunnmansväg.
Båda boendena är servicebostäder med lägenheter. Du hyr din lägenhet precis som andra och får stöd av personal. utifrån dina egna behov.