Logotyp

Funktionsvariation

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommuns verksamhet inom omsorg och stöd har ett övergripande mål; är att underlätta det vardagliga livet för den enskilde. Via insatser, åtgärder och lagstiftning är vår uppgift att förenkla vardagen för den enskilde individen genom LSS (lagen om stöd och service).

Kontakt

Anna Hedlund, enhetschef LSS
Telefon: 0563-54 12 03
Mail: anna.hedlund@munkfors.se