Logotyp

Stöd till barn och unga

Publicering: 2015-11-26

För barn och unga som går i skolan finns mycket stöttning att få via skolan och elevhälsan. Du kan även kontakta socialtjänsten om du tycker att livet känns tungt. Det kan handla om till exempel bråk hemma, svårigheter i skolan, alkohol- och drogmissbruk, sexuella övergrepp. Men det kan också gälla mobbning, dödsfall, stress eller hög frånvaro i skolan. Ibland kanske du inte ens vet vad som gör att du mår dåligt eller agerar på ett visst sätt.

Viktiga länkar

Kontakt

Socialtjänsten når du via kommunens kontaktcenter, fråga efter en socialsekreterare.
Telefon: 0563-54 10 00
Socialsekreterarna har telefontid måndag-fredag klockan 09.00-10.00.

Men om du är i behov av akut hjälp kan du kontakta socialjouren på telefonn 073-461 43 28.
Socialjourens telefontid är klockan 17.00-08.00 på vardagar och dygnet runt på helger.

Om det handlar om en situation där det är fara för liv, hälsa eller pågående brott – ring 112.