Logotyp

Våld i nära relation

Publicering: 2020-03-09

Våld i nära relation kan ha många olika former. Det kan handla om fysiskt våld (slag, knuffar, sparkar med mera), psykiskt våld (exempelvis kontroll, isolering, tvång eller kränkningar), sexuellt våld (tvång till sexuella handlingar mot din vilja) eller hot om våld.

Är du utsatt för våld eller känner någon som du är utsatt för våld? Då kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter på telefon 0563 – 54 10 00. Om du behöver akut hjälp kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 073-461 43 28. Socialjouren nås på följande tider:

Gäller det en situation där det är fara för liv eller hälsa ska du ringa 112.

Resurser inom socialtjänsten vid våld i nära relation

Rådgivning och stöd

Samtal med en socialsekreterare kan vara ett första steg att finna en lösning för dig. Ni pratar om vad som hänt dig, hur länge det pågått och om det finns barn med i bilden. Men den viktigaste frågan att ta ställning till är om det kan vara farligt för dig att vara kvar i relationen med den som utövar våldet?

Familjerådgivning

Munkfors kommuns familjerådgivning kan ge stöttning i familjelivet till följd av obalans i förhållandet, bråk eller vid en eventuell separation.

Ekonomisk hjälp, skyddat boende, nytt boende och besöksförbud

Du kan behöva ekonomisk hjälp för att reda ut en akutsituation om du levt eller lever med den som utsatt dig för våld eller hot. Vid risk för fortsatt våld kan det bli aktuellt med ett tillfälligt boende. På så sätt blir det svårare för den som utsatt dig för våld eller hot att kunna ta kontakt. Socialtjänsten kan också hjälpa till att förmedla kontakter angående besöksförbud, olika rättsprocesser och brottsskadeersättning till dig som blivit utsatt för våld.

Stöd till barn

Barn som upplevt våld på nära håll eller till och med blivit utsatta för våld kan behöva prata med någon utanför familjen. Därför erbjuder socialtjänsten barn i en sådan situation att få prata med en socialsekreterare som jobbar med barnfrågor som ett första stöd.

Organisationer som kan ge stöd och hjälp

Polismyndigheten

När du utsätts för våld har du blivit utsatt för ett brott. Då har du rätt att polisanmäla den person som utsatte dig för våldet.

Kvinnofridslinjen

Är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Kvinnofridslinjen erbjuder även tolkservice  på de flesta språk som talas i Sverige.

Kvinnojourer

Somaya stödjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.

Karlstad kvinnojour erbjuder förutom stödsamtal också boende för den som behöver komma bort från hemmet.

 

Tjejjourer

Tjejjourerna är en del av kvinnojourerna men vänder sig till unga tjejer istället.

SamtalsAkuten

Finns till för människor som genomgår en akut livskris.

Krismottagning för män och kvinnor

Vänder sig till dig som har behov av samtalsstöd.

Svenska kyrkan

Om du har behov av att prata med någon utomstående kan du vända dig till Svenska kyrkan för stöd.

Brottsofferjouren

Ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

RFSL stödmottagning

För hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld.

Terrafem

Ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld som bland annat erbjuder stöd på flera olika språk.

Hedersrelaterat våld

På Region Värmlands webbsida kan du läsa om hedersrelaterat våld och även hitta information om vart du kan vända dig.

Karlstads mansjour

Finns bland annat till för män som blivit utsatta för våld och män som utsatt någon för våld.

BRIS-Barnens rätt i samhället

För barn som upplevt våld. Men också för vuxna som vill prata om hur barnet mår och vad barnet behöver.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du stöd och råd, vi kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa till oss på telefon: 020-555 666

Är du orolig att någon kan se att du tittat på den här webbsidan?

För att hindra andra att se att du besökt webbsidan finns olika lösningar. Du kan exempelvis starta privat surfning som gör att det inte går att se vilka webbsidor du besökt. Om du har en äldre version av webbläsare kan du istället rensa ”cache-minnet” innan du stänger ner din webbläsare.