Logotyp

Fortsatt satsning på gratis sommarlovsaktiviteter i Munkfors

Publicering: 2020-01-31

Under fyra år, 2016 till 2019, har staten erbjudit extra pengar till landets kommuner för fria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Munkfors kommun kan med stor glädje berätta att satsningen på det lokala föreningslivet fortsätter även i år, trots att det statliga bidraget uteblir. Detta tack vare att regeringen har aviserat mer pengar till kommunerna i vårändringsbudgeten.

Satsar på föreningslivet

Tack vare satsningen kommer Munkfors kommun, i nära samarbete med lokala föreningar, kunna erbjuda barn och unga möjligheten att testa på flera olika idrotter, helt kostnadsfritt.

– Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov. Tillsammans med engagerade föreningar kan vi skapa en meningsfull och kul ledighet för våra barn och unga där rörelse, motion och folkhälsa står i fokus. Bland annat kommer man under en vecka få testa på testa på flera olika idrotter där parasport och fotboll är några av aktiviteterna, säger Mathias Lindquist, kommunalråd (S).

Syftet med sommarlovsaktiviteterna är att erbjuda aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som främjar rörelse och spontanidrott.

– Barn och unga är inaktiva under större delen av sin vakna tid, det vill säga sitter, står eller rör sig väldigt lite. Att ge denna målgrupp förutsättningar för mer rörelse är frågor som vi brinner för i vår kommun. Skapar vi mötesplatser där man får prova på olika idrotter så blir man kanske mer nyfiken och mer benägen att börja med spontanidrott, säger Malin Lindh förenings- och folkhälsostrateg.