Logotyp

E-tjänster för medarbetare

Publicering: 2020-01-10

Tillbudsrapportering

Ett tillbud har ofta samma orsak som en arbetsolycka. För att kunna förebygga olyckor är det därför av vikt att även tillbuden blir kända och att orsakerna blir utredda och åtgärdade.
När ett tillbud inträffat ska arbetstagaren rapportera det i verktyget Lisa. Om tillbudet inte ledde till någon personskada ska inte Försäkringskassan få information om det inträffade. I övrigt bör ett tillbud behandlas på samma sätt som en arbetsskada.

Självservice

I Munkfors kommun använder vi oss av personalsystemet Visma självservice för rapportering av arbetad tid, frånvaro och eventuell flextid. Du kan även se din lönespecifikation och innestående semesterdagar.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser