Logotyp

Väntar du på Miljöalmanackan?

Publicering: 2020-01-03

Syftet med almanackan är att sprida information till våra invånare om hur vi alla kan hjälpa till att ta hand om vår miljö. Kalendern skickas ut på initiativ av SuToHaMu-kommunerna (Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors) som alla samarbetar inom området renhållning.

Paus år 2020

Miljöalmanackan är och har varit en av våra stora kommunikationskanaler under lång tid. Vi har sett en tendens till att användningen av almanackan har minskat samt att våra invånare använder andra kanaler för att få information. Vi vet att den är mycket uppskattad av många men vi vet också att den hamnar direkt i källsorteringen hos andra. Vi tittar i nuläget på andra spännande lösningar på hur vi kan vidareutveckla idén. Detta utesluter inte att vi kommer delta i samarbetet nästa år.

Du som bor i kommunen kan ha fått en almanacka i din brevlåda, trots att Munkfors kommun inte deltar i samarbetet. Cirka 400 hushåll kommer att få den på grund av rådande indelningar i postutlämningen.