Logotyp

Storsatsning på skolan i hög investeringsbudget

Publicering: 2019-11-26

– Att satsa på skolan är en viktig del i samhällsbyggandet. Förutom att skapa en modern arbetsmiljö för elever och medarbetare så ökar våra möjligheter att rekrytera nya medarbetare och attrahera nya invånare till vår kommun, säger Mathias Lindquist, kommunalråd (S).

Storsatsning på grundskolan  

Renoveringen av Forsnässkolan har pågått sedan hösten 2018. I samband med gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige stod det klart att upprustningen fortsätter 2020–2021, en storsatsning på närmare 30 miljoner kronor.

– Skolan är en tung post i investeringsbudgeten. Vi har redan rustat upp klassrum och gemensamma utrymmen på Forsnässkolan. Tack vare den antagna investeringsbudgeten för 2020 och flerårsplanen för 2021–2022 kan vi fortsätta med hus sju och åtta som inrymmer matsal samt lokaler för bild, hemkunskap, musik, trä- och textilslöjd, säger Mathias.

Utemiljön kring skolan kommer att få ett ansiktslyft 2021. På- och avstigningsplatser kommer bland annat att byggas i anslutning till skolan för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

Infrastrukturen prioriteras 

Bland övriga poster finns viktiga infrastruktursatsningar som asfaltering av gator och vägar, renovering av Klarälvsbanan samt byte av vatten- och avloppsledningar på Bergsgårdsvägen.