Logotyp

Publicering: 2016-01-18

Nio elever i mörka vinterkläder väntar på skolskjuts utanför Forsnässkolan. En liten gul buss passerar framför barnen.