Logotyp

Ledamöter valnämnden

Publicering: 2016-01-15

Ordförande

Anette Felixsson (S)

Vice ordförande

Mathias Andersson (S)

Ledamöter

Annette Felixson (S)
Karin Jensen (S)
Mathias Andersson (S)
Eric Clifford (S)
Gun-Britt Andersson (C)

Ersättare

Håkan Larsson (S)
Peter Larsson (S)
Martina Nilsson (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun nås via mail; fornamn.efternamn@munkfors.se