Logotyp

Munkfors företagsklimat på topp fem i Värmland

Publicering: 2019-09-24

– Enkätsvaren från våra företagare är ett kvitto på att vi arbetar åt rätt håll. Många faktorer bidrar till att vi fått så bra betyg men vår dialog och samverkan med företagen har stor betydelse. Jag vill passa på att tacka alla fantastiska företag i kommunen som bidrar till den positiva Munkforsandan, säger Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef.

Högst sammanfattande betyg

Det finns 18 faktorer som tillsammans är rankinggrundande. För att få fram en vinnare poängsätts varje faktor enligt principen att den som får högst betyg eller det bästa statistiska värdet får 290 poäng. Den kommun som får lägst betyg av företagen eller sämst statistiskt värde får 1 poäng.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. Högst sammanfattande betyg fick Munkfors och Vårgårda med medelbetyget 4,7, det högsta betyget som någonsin har uppmätts. Med endast 0,04 poängs marginal tog Vårgårda förstaplatsen i Sverige.

Munkfors kommun toppar även listorna i faktorerna: kommunens service till företagen (plats 2), tillgång till medarbetare med relevant kompetens (plats 2), konkurrens från kommunens verksamheter (plats 2), kommunpolitikernas attityder till företagande (plats 1), tjänstemännens attityder till företagande (plats 2) och medias attityder till företagande (plats 3).

Hela listan och vad som mäts i varje faktor hittar du här.