Logotyp

Påverka politiken

Publicering: 2016-01-15

Nedan följer några exempel på hur du kan nå inflytande.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Munkfors kommun har rätt att lämna medborgarförslag. Detta förstärker ditt deltagande i den lokala demokratin.

Allmänhetens frågestund

Två gånger om året bjuder kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige in till ”Allmänhetens frågestund”. Detta sker i samband med att fullmäktige ska besluta om budget för kommande år samt godkänna årsredovisningen. ”Allmänhetens frågestund” ger dig som medborgare möjlighet att ställa frågor gällande den kommunala verksamheten.

Du får själv ställa din fråga muntligt under sammanträdet. Om du vill ha ett utförligare svar bör dock frågan även vara inlämnad skriftligt till kommunkansliet en vecka innan sammanträdet. På så vis är det större chans att få svar från den person som vet mest i frågan. Tid för ”Allmänhetens frågestund” annonseras på vår webbsida och i lokal press.

Överklagan

Det finns två möjligheter att få kommunala beslut omprövade genom att överklaga.
Det ena är förvaltningsbesvär och det andra är en laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Du måste skicka in en överklagan av kommunens beslut inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet. Överklagan ska ställas till den myndighet eller domstol som ska pröva överklagandet, men den ska skickas till den kommunala myndighet som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Tidigare kallat kommunalbesvär. En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser