Logotyp

Enskilt avlopp

Publicering: 2016-01-15

Att ha enskilt avlopp innebär att man måste tömma slamavskiljaren med jämna mellanrum samt att en efterföljande rening sker. Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång om året för att reningen ska fungera. Tömningen sköts av kommunens anlitade entreprenörer.

Tillstånd krävs

Du måste ha tillstånd för ditt enskilda avlopp, det får du hos miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors kommun.

Här kan du ladda ner ansöksblanketten

Kan leda till förorening av dricks- och badvatten

Ett dåligt renat avloppsvatten är farligt. Det kan leda till spridning av bakterier, parasiter och virus som kan göra oss sjuka när vi badar i sjöar och vattendrag. Det är även viktigt att tänka på att ett orent avloppsvatten kan förorena både ditt eget och grannarnas dricksvatten.

Mer information om Naturvårdsverkets allmänna råd för mindre avloppsanordningar