Logotyp

Ny tobakslag från 1 juli

Publicering: 2019-07-01

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet gäller nu även:

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

Vem är ansvarig för att rökförbudet följs?

Ansvaret för rökförbudet ligger på dig som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Du som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. Du som driver en uteservering är ansvarig för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig.

Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på dig som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. En butiksägare till exempel  ansvarar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs. 56

Krav på dig som ansvarar för rökförbudet
Du som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. Vid behov måste du även informera om rökförbudet. Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste du som ansvarig ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.

Informationsblad: till dig som bedriver verksamhet, eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till

Kommunen ansvarar för tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär att rökförbud och informationsansvar kommer att följas upp.

Vill du veta mer om de nya reglerna?

Du kan läsa mer om den nya lagen på:

Folkhälsomyndighetens hemsida
Riksdagens webbplats