Logotyp

Styrdokument barn och utbildning

Publicering: 2015-11-26

Verksamheten för lärande och stöd styrs i många lägen av olika typer av dokument. Det kan vara nationella direktiv från olika myndigheter eller lokala mål som sätts upp av våra politiker. Här kan du ta del av länkar till olika styrdokument. I anslutning till denna sida finner du andra alternativ, exempelvis information om likabehandlingsplan.