Logotyp

Utskottet service

Publicering: 2016-01-15

Utskottet service ansvarar för alla tekniska frågor, exempelvis kostverksamhet, lokalvård, fritidsanläggningar och föreningsbidrag.

Utskottet sammanträder elva gånger per år.