Logotyp

Utskottet omsorg och stöd

Publicering: 2016-01-15

Utskottet omsorg och stöd ansvarar för äldreomsorg och LSS-verksamhet samt socialpsykiatri.
Utskottet sammanträder elva gånger per år.