Logotyp

Utskottet lärande och stöd

Publicering: 2016-01-15

Utskottet lärande och stöd ansvarar för barnomsorg, all skolverksamhet, integration, arbetsmarknadsenheten samt frågor som rör individ- och familjeomsorg (IFO).

Utskottet sammanträder elva gånger per år.