Logotyp

Miljö- och byggnämnden

Publicering: 2016-01-15

Nämnden består av nio ledamöter varav fem representerar Forshaga och fyra representerar Munkfors. Miljö- och byggnämnden sammanträder flera gånger per år. Sammanträdena hålls växelvis i Forshaga och Munkfors.

Mer information om ledamöterna i miljö- och byggnämnden