Logotyp

Dags att söka feriearbete/sommarjobb

Publicering: 2019-04-15

Vem kan söka feriejobb 2019?

Du som är skriven i Munkfors kommun och är född 2002 kan söka feriearbete inom kommunen under våra två perioder, totalt 90 timmar under tre veckor i sommar. Du som är född 2001 och 2003 kan också ansöka om feriearbete då eventuella resterande platser fördelas ut. Om du är nyanländ från ett annat land ska du ha uppehållstillstånd och fått de sista siffrorna i ditt personnummer för att kunna ansöka.

Syftet med feriearbete är att du ska få inblick i arbetslivet, samla värdefull arbetslivserfarenhet samt möjlighet till referenser. Du ersätter ingen annan personal och du får en handledning till de uppgifter du ska utföra.

Ansokan om feriearbete i Munkfors-kommun

Du kan maila din ansökan direkt till Ann-Christin Andersson, personalhandläggare, ann-christin.andersson@munkfors.se

Under vilken tid pågår feriearbetet?

Feriearbetet delas upp i två treveckorsperioder enligt följande:
Period 1: 17 juni till 5 juli
Period 2: 8 juli till 26 juli

Får jag den arbetsplats och period jag sökt i första hand?

Önskemål om arbetsplatser och perioder kan inte alltid tillgodoses. Vissa perioder och arbetsområden är mer populära än andra. Detta betyder att det kan bli så att man erbjuds ett feriearbete på en period eller inom ett område som man inte sökt. Period 1 har en arbetsdag mindre, men ni kan höra med er arbetsgivare om möjlighet finns att arbeta in den dagen. Önskar ni byta arbetsplats eller period får ni göra detta själva i samråd med arbetsgivaren. Eftersom det inte finns platser så det räcker till alla intresserade, är det viktigt att alla söker andra sommarjobb.

Om jag inte vill ha platsen jag blivit erbjuden?

Det är viktigt att du hör av dig om du tackar nej till platsen du blivit erbjuden så snart som möjligt, då går erbjudandet vidare till någon som står på kö.

Vad får jag i timlön och när blir lönen utbetalad?

I år är timlönen 62 kronor inklusive semesterersättning. Utbetalning sker 26 juli eller 27 augusti. Lämna in din tidrapport så snart du slutat ditt arbete. Både du och din handledare ska skriva under den.

Intyg för utbetalning utan skatteavdrag hittar du här

Blankett för kontoinsättning

Utdrag ur belastningsregistret

Du måste söka ett utdrag ur Polisens belastningsregister om du vill feriearbeta inom verksamheter där du kommer i kontakt med barn. Du hittar blanketterna nedan.

Blankett för registerutdrag inom skola, förskola eller barnomsorg
Obligatoriskt för dig som söker ferieplats på förskola eller fritidshem.

Blankett för registerutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn
Obligatoriskt för dig som söker ferieplats på fotbollsskolan eller barnens brand- och säkerhetsläger.

Regler för feriearbete

Vad händer om jag missköter mitt feriearbete?

Missköter du ditt arbete (kommer inte i tid, uteblir utan att höra av dig eller inte gör uppgifter som ingår i ditt arbete) kan din anställning komma att avslutas. Du får endast lön för de dagar du har varit på arbetet.

När får jag besked?

Du får besked om du har fått feriearbete innan vårterminens slut.

Vilka arbetsplatser kan jag välja på?

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Ann-Christin Andersson, personalhandläggare.

Telefon:0563-54 10 29
Mail: ann-christin.andersson@munkfors.se