Logotyp

Flugor och larver

Publicering: 2019-03-12

Fluglarver

Fluglarver är ofarliga men kan upplevas som otrevliga. De kan uppkomma i alla fuktiga miljöer där det finns matavfall eller annat som lämpar sig som flugföda. För att undvika fluglarver är det främst 2 saker man ska försöka uppnå:

  1. Förhindra att larverna kommer åt matavfallet. Om de inte kommer åt matavfallet kan de inte lägga ägg och då blir det inga larver.
  2. Så torrt matavfall som möjligt. Tort matavfall luktar mindre är blött och blir mindre attraktivt för flugorna att lägga ägg

Inne

Ute