Logotyp

Bekämpningsmedel

Publicering: 2020-06-05

Därför innehåller miljöbalken (1998:808) regler om hur vi får sprida bekämpningsmedel. Den som ska sprida bekämpningsmedel ska göra det så att:

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel innehåller regler om när den som sprider bekämpningsmedel måste ansöka om tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Du måste göra en anmälan till miljö- och byggnämnden i Forshaga om du ska sprida bekämpningsmedel på något av följande ställen:

Du får påbörja spridningen av bekämpningsmedel tidigast fyra veckor efter att du gjort en anmälan.

Du måste söka tillstånd om du planerar att sprida bekämpningsmedel på något av följande områden:

Du behöver dock inte ansöka om tillstånd eller göra en anmälan om spridningen av bekämpningsmedel

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen Forshaga kommun

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se