Det är viktigt med en bra vardag som känns meningsfull. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt och arbetsuppgifterna ska vara anpassade efter dina intressen och behov samt dina egna förutsättningar.

I Munkfors kommun bedrivs daglig verksamhet i en lokal på Laxholmen sedan 2013. Lokalen är vackert beläget vid det gamla bruksområdet i utkanten av tätorten. Alla medarbetare på daglig verksamhet arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik och ett anpassat stöd.
Arbetsuppgifterna är förlagda både på Laxholmen och på andra ställen i kommunen. Verksamhetens målsättning är att du ska få meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till, samt stimulerar den personliga utvecklingen.