Logotyp

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Publicering: 2016-01-12

Barn över 12 år, som inte kan vara hemma själv efter skoldagens slut eller under lovdagar, kan beviljas korttidstillsyn. Det vill säga en förlängd fritidsverksamhet.

Ansökan görs via kommunens LSS-handläggare