Logotyp

Måltidsverksamhet

Publicering: 2015-11-26

Tillagningsköket är beläget vid Forsnässkolan och det finns två mottagningskök på Munkerudsskolan och förskolan Tallåsen. Förskolorna Heden och Ransäter skickar vi mat och varor till.

Hundratals portioner näringsrik kost

Dagligen lagar vi cirka 470 portioner till skolan,  177 portioner till förskolan och 130 portioner mat till äldreomsorgen. Verksamheten styrs av Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer.

Näringskrav

Skollunchen ska täcka cirka 30 procent av den näring ett barn behöver varje dag. Måltiden ska vara god, allsidig och serveras i en lugn miljö.

Specialkost

Om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi ska du anmäla detta till skolan. När du fyllt i blanketten, lämnar du den till klassläraren. Ett barns allergi kan förändras och därför är det viktigt att du lämnar in en ifylld ansökan varje år. Tänk på att du behöver ett läkarintyg som visar behovet av specialkost. På sidan för blanketter hittar du ansökan.

Du kan även ladda ner den här