Logotyp

Ledsagarservice

Publicering: 2016-01-12

Ledsagarservice ska bland annat underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. Stöttningen kan exempelvis vara att man behöver hjälp med att ta sig till en aktivitet. Ansökan om ledsagarservice gör man till Munkfors kommuns LSS-handläggare