Hjälp med grundläggande behov för att klara vardagen innebär hjälp med exempelvis personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och hos Försäkringskassan.
Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.
Efter att du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

För att ansöka om personlig assistans hos Munkfors kommun kan du kontakta LSS-handläggare via kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00. Du kan också fylla i blanketten ”Ansökan om stödinsatser enligt LSS” direkt här på webben och skriva ut och skicka in den till kommunen. Glöm inte att skriva under ansökningsblanketten!
Blanketten kan du också ladda ner via vårt blankettarkiv här på webbsidan.