Logotyp

Kompostering av matavfall

Publicering: 2019-02-12

Genom kompostering av matavfall får du en näringsrik gödning och jordförbättrare till grönsakslandet. Dessutom bidrar du till att upprätthålla ett lokalt kretslopp för näringsämnen.
Om du vill kompostera ditt matavfall i en egen hemkompost ska du skriftligen anmäla det till Munkfors- och Forshagas  miljö- och byggförvaltning. Däremot behöver du inte anmäla komposter för trädgårdsavfall som löv, gräs och kvistar.

Vi ser helst att du gör anmälan via e-tjänsten ”Anmälan om kompostering av matavfall” på Forshaga kommuns webbplats.
Du kan även göra anmälan via blanketten ”Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall” som du kan fylla i direkt på webben och sen skriva ut. Glöm inte att skriva under ansökan!
Blanketten kan du även ladda ner via vårt blankettarkiv här på webbsidan.

Vid handläggning av din anmälan tar förvaltningen ut en avgift enligt en av Kommunfullmäktige antagen tillsynstaxa. Taxan justerades med en indexuppräkning 2020 och avgiften ligger för närvarande på 1 109 kronor. Taxan i sin helhet hittar du på Forshaga kommuns webbsida, forshaga.se.

Olika modeller

Komposthållare finns i olika utföranden och storlekar, dock är det är en fördel om den har två fack så den kan användas växelvis. Ett annat förslag är att ha två komposter?
Det är ett krav att komposten ska vara skadedjurssäker,vilket innebär att det inte får vara större hål än 7 mm, samt att kompostering sker på ett sådant sätt att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vilket matavfall går att kompostera?

Detta går att kompostera

Detta går inte att kompostera

Aska (fin, grå) kan du blanda i färdig kompostjord eftersom kol inte ruttnar.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen Forshaga -Munkfors kommuner
Telefon: 054-17 20 00