Logotyp

Utskottet för lärande och stöd

Publicering: 2016-01-12

Ordförande

Pia Falk (S)
Telefon: 070-266 14 26
Mail: pia.falk@munkfors.se

Vice ordförande

Christer Nilsson (S)

Ordinarie ledamöter

Pia Falk (S)
Christer Nilsson (S)
Jenny Blom (S)
Linnea Werner (S)
Urban Karlsson (C)

Ersättare

Marit Olsson (S)
Agneta Johansson (S)
Alexander Larsson (S)
Anders Örtendahl (C)

Kontakt

Alla politiker i Munkfors kommun nås via mail; fornamn.efternamn@munkfors.se