Logotyp

Hjälp oss att namnge vår rondellutsmyckning

Publicering: 2018-11-26

Konstnären Thomas Strandberg har arbetat fram två namnförslag som allmänheten får rösta på, Galax eller Passager. Båda titlarna syftar på att utsmyckningen är en metafor för en plats i rymden, en sorts spiralgalax där man kan ta sig vidare till nya världar och nya möjligheter.

Namnet Passenger syftar på de fem bågarna (som var och en är en passage i sig), samt det faktum att man har fyra olika alternativ för sin passage när man väl åkt in i rondellen som resande.

Välkommen på namngivning
I samband med skyltsöndagen 2 december 14.00, döper vi utsmyckningen till det namn som fått flest röster. Klicka här för att komma till omröstningen.