Logotyp

Restavfall

Publicering: 2019-03-12

När du inte kan lämna hushållsavfall på en återvinningsstation eller på återvinningscentralen kan du istället slänga det i den gröna soptunnan för restavfall.
Detta är okej att slänga i hushållssoporna: