Logotyp

Visste du att…

Publicering: 2019-03-12

…genom att återvinna aluminium och stål sparas 95%, respektive 80%, av den energi som behövs för att göra ny aluminium och nytt stål?

…glas, aluminium och stål kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust?

…plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning?

…ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?

…batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly?

…biologiskt avfall kan ge både biogas och gödsel?

…återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med glas från ny råvara?

…pappersfibrer kan återvinnas 5-7 gånger innan fibrerna är utslitna?

…det är lag på att alla butiker som säljer ny elektronik måste ta emot och återvinna gamla elprylar? Butiker som har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter, ex stormarknader eller elektronikskedjor, måste ta emot dina trasiga elprylar oavsett om du handlar nytt eller inte. I mindre butiker gäller en mot en-principen, om t. ex köper en ny eltandborste återvinner de dina gamla.

…elektriska apparaterna kan t.ex. innehålla kvicksilver i lysrör och i strömbrytare i t.ex.gamla kaffebryggare, samt PCB, flamskyddsmedel och olika tungmetaller i t.ex. mobiltelefoner,datorer mm?