Logotyp

Skrotbil

Publicering: 2019-03-12

En bil innehåller ämnen som bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor. Det är därför inte tillåtet att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljö. Du som ägare är straffrättsligt ansvarig för bilen vilket innebär att du kan riskera böter eller fängelse om du inte lämnar in din skrotbil på en bilskrot.

I Munkfors kan du vända dig till Munkfors Bilskrot AB för att få hjälp med din skrotbil.

Kontakt Munkfors Bilskrot AB

Telefon: 0563-520 20
E-psot:  munkfors.bil.ab@telia.com
Hemsida: https://munkforsbil.se/
Adress: Trollkullevägen 3, 684 92 MUNKFORS