Logotyp

Farligt avfall

Publicering: 2019-03-12

Visste du till exempel att dina hörlurar och barnens batteridrivna leksaker är farligt avfall?
För att inte skada människors hälsa och natur är det därför viktigt att du lämnar ditt farligt avfall på rätt plats när det är dags att slänga det.

Här kan du lämna ditt farliga avfall

Detta är farligt avfall:

Allt som har sladd eller batteri

Färg

Kemikalier och rengöringsmedel

Kosmetika/hygien

Medicin

Olja

Matolja räknas inte som farligt avfall men kan orsaka stopp i avloppsrören. Samla därför ihop din använda och överblivna matolja i exempelvis PET-flaskor och lämna i vår behållare avsedd för matolja på återvinningscentralen.

Explosiva produkter

Explosiva produkter som fyrverkerier, nödraketer och ammunition till vapen lämnas till polisen eller en återförsäljare.
Kontakta alltid polisen innan du åker dit med en explosiv vara!

Övrigt