Logotyp

Välkomna tillbaka till skolan

Publicering: 2018-08-09

Det nya läsåret börjar med hel skoldag för samtliga elever.

Onsdagen den 15 augusti 2018

Skolskjuts

Skolskjutsar i vanlig ordning enligt gällande regler.