Logotyp

Privat: Hindra spridning av afrikansk svinpest

Publicering: 2018-06-17

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen har under de senaste åren spridit sig i Europa och rör sig allt närmare Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin, men är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan via mat.

Lämna inte matrester

Svenska myndigheter ber allmänheten att vara noga med att aldrig lämna eller kasta matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt den. Skulle den afrikanska svinpesten ta sig in i Sverige kan det leda till massdöd av vildsvin, samt risk för exportstopp vilket skulle ge konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet.

Mer information om afrikansk svinpest finns på Jordbruksverkets webbplats