Logotyp

Hjälpmedelsnämnden

Publicering: 2018-06-05

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet. Nämnden har även ett arbetsutskott som bereder de ärenden som nämnden sedan fattar beslut om.