Överförmyndarnämnd

Munkfors kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Forshaga, Hagfors, Kil och Grums kommun.

Alla kommuner ska ha en överförmyndarnämnd men sedan 1 januari 2011 ingår Munkfors kommun i en kommungemensam överförmyndarnämnd bestående av:

  • Forshaga kommun
  • Grums kommun
  • Hagfors kommun
  • Kils kommun samt
  • Munkfors kommun.

Nämnden består av fem politiker från de samverkande kommunerna.
Det är överförmyndarnämnden som beslutar om god man och förvaltare.
Överförmyndarkontoret finns i Forshaga och därför handläggs alla överförmyndarärenden vid kontoret i Forshaga. Detta gäller oavsett vilken kommun du bor i.

Kontakt

Storgatan 52
Box 93
667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00
Telefon- och mottagningstider: måndag-onsdag 10.00-12.00 och torsdag 13.00-15.oo.
E-post: ofn@forshaga.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-02-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se