Hoppa till huvudinnehåll

Familjestöd vid separation

När föräldrar går skilda vägar kan det uppstå svårigheter att komma överens. Därför kan socialtjänsten hjälpa er på olika sätt med familjestöd.

Socialtjänsten erbjuder familjestöd vid separation i form av samarbetssamtal till föräldrar, råd och stöd gällande vårdnad, boende och umgänge vid separation, samtalsstöd till barn och familjerådgivning.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal finns som ett sätt för er att lära er samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem. Men en förutsättning för samtalen är att båda två är villiga att delta. Det kostar inget att gå på samarbetssamtal och samtalen sker alltid under sekretess.

En medarbetare på socialtjänsten leder samtalet som handlar om barnets situation, inte föräldrarnas relation. Målet är att föräldrarna via familjestöd vid separation gemensamt beslutar vad som är bäst för barnet.

Vill du ansöka om samarbetssamtal?

Om ni vill ansöka om samarbetssamtal är ni välkomna att kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Men socialtjänsten kan ge råd och stöd för att hjälpa er komma överens.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för barnet, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till socialtjänsten på samarbetssamtal. En medarbetare på socialtjänsten leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till Värmlands tingsrätt. Tingsrätten begär då att socialtjänsten gör en utredning för att bestämma vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Utredningen

Utredningen inleds med att föräldrarna får komma på ett möte på socialtjänsten för att gå igenom hur utredningen går till. Därefter träffas handläggare och föräldrarna var och en för sig/tillsammans och handläggare gör även hembesök när barnet är hemma. I vissa fall pratar handläggare även med barnet.

Handläggare pratar också med personer som kommer i kontakt med barnet via sitt arbete, exempelvis personal på förskola eller skola, och eventuellt nya partners. I samband med utredningen kan socialtjänsten också plocka ut registerutdrag från Polismyndigheten.

Utredningen sker för att handläggaren ska kunna bedöma bland annat:

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen.
  • föräldrarnas förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern.
  • er känslomässiga kontakt med barnet och er förmåga att förstå vad barnet känner och behöver.
  • föräldrarnas förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Handläggaren ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning samt vad barnet själv vill.

När utredningen är klar

Föräldrarna får läsa utredningen och har möjlighet att lämna synpunkter på utredningen innan den skickas till Tingsrätten. All information som du berättar för utredaren har den andra föräldern rätt att ta del av. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt men har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.

Tingsrätten beslutar sedan hur vårdnaden ska fördelas, vart barnet ska bo eller hur umgänge ska ske.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är socialtjänsten som godkänner avtalet och ni ansöker hos socialtjänsten om att få komma och skriva avtal.

För dig som är barn

Hur det känns när dina föräldrar ska skiljas eller separera är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad eller sorg. Om du behöver eller vill prata med någon kan du kontakta socialtjänsten via vårt kontaktcenter. Du kan också kontakta elevhälsan.

Familjerådgivning

Munkfors kommuns familjerådgivning erbjuder hjälp och stöd till er som par eller familj. Ni kan få hjälp om ni vill få det bättre i er relation eller om ni vill ha hjälp med att avsluta relationen.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare och handläggare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Elevhälsan

Du når elevhälsan via telefonnumren på webbsidan Elevhälsan eller via kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00

Familjerådgivning

Du når familjerådgivningen via telefonnumren på webbsidan Familjerådgivning eller via kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2020-03-09 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se