Hälso- och sjukvård

Ansvaret för din hälso- och sjukvård delas mellan Region Värmland och Munkfors kommun.

Våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fysioterapeuter och undersköterskor kvalitetssäkrar vården och rehabiliteringen för dig, genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munhälsa.

Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vi kvalitetssäkrar också vården för dig som har en demenssjukdom genom att skatta beteendemässiga och psykiska symptom för att planera din vård och rehabilitering på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska nås på tel: 0563-54 12 25

MAR har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens rehabilitering.
I Munkfors kommun är MAS även ansvarig MAR och ansvarar för riktlinjer, rutiner, instruktioner och kvalitetsarbete i syfte att stärka säkerheten för dig som patient.

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2023-07-05
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se