Personligt ombud

Ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag, har en fristående ställning i förhållande till myndigheter och arbetar under sekretess.

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten personliga ombud.  Ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag, har en fristående ställning i förhållande till myndigheter och arbetar under sekretess.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service.
  • Tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Bistå och, om fullmakt finns, företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

  • Har ett omfattande och långvarig social funktionsnedsättning vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.
  • Har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/ eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Besök gärna Personligt Ombud Värmland för mer information.

Kontakt

Cecilia Vestlund
Telefon: 054-540 53 38
Mail: cecilia.vestlund@karlstad.se

Birgitta Stiernberg
Telefon: 054-540 53 37
Mail: birgitta.stjernberg@karlstad.se

 

Publicering: 2016-02-04 | Ändrat: 2019-08-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se