Socialpsykiatrin

Vid psykisk ohälsa finns socialpsykiatrin. Den är till för dig med psykiska funktionshinder och som önskar stöd i vardagslivet.

Personalen inom socialpsykiatrin fungerar som boendestödjare och har en gedigen kunskap och erfarenhet. Den enskilde får ett individuellt anpassat stöd utifrån sitt behov. Inom socialpsykiatrin i Munkfors erbjuder kommunen bland annat boendestöd, kontaktperson, meningsfull sysselsättning integrerat i vår arbetsmarknadsenhet. Det finns en gemensamhetslokal, Smedjan, som är öppen vardagar mellan klockan 10-12. Där ges möjlighet till stimulerande aktiviteter, trevliga upplevelser och att knyta nya kontakter. Det blir vad vi tillsammans gör det till och du har möjlighet att själv påverka aktiviteterna. Man behöver aldrig känna sig tvungen att komma bara för att man börjat gå utan man väljer själv hur ofta. Det krävs heller ingen anmälan.

Beslut enligt socialtjänstlagen

För att få stöd av socialpsykiatrin och för att få tillgång till gemensamhetslokalen Smedjan så behöver du ha ett beslut enligt Socialtjänstlagen ( SoL). Stödet gäller upp till 65 år. Ansökan görs hos kommunens handläggare för socialpsykiatri.

Anpassat stöd

Personalen inom socialpsykiatrin fungerar som boendestödjare och har en gedigen kunskap och erfarenhet. Den enskilde får ett individuellt anpassat stöd utifrån sitt behov.

Viktiga länkar

Mind 
Ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Äldrelinjen
Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15, för att prata med någon av deras volontärer.

Suicide Zero
Ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige.

Kontakt

Smedsgatan 1
Munkfors
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2016-02-04 | Ändrat: 2019-04-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se