Vy över Klarälven, när det inte är översvämning, och en blå himmel med tunna vita moln.Vy över Klarälven, när det inte är översvämning, och en blå himmel med tunna vita moln.

Översvämning

Eftersom Munkfors kommun ligger låglänt och nära olika vattendrag är det viktigt att ta hänsyn till översvämningsrisken både när det gäller att skydda befintlig bebyggelse och när vi bygger nytt.

Det som i huvudsak påverkar vår kommun är höga flöden i Klarälven. Vi kan också få översvämning av andra anledningar, som att vatten tränger igenom marken och upp på låglänta områden, att vatten tränger upp från dagvattenbrunnar till följd av mycket regn och att isproppar hindrar vattnet från att rinna som det ska.
Risken för översvämning är störst i våra låglänta områden, till exempel Mossängen (Häradsdomarvägen) och nere på Näset.

Kommunens arbete

Kommunens uppgift är att säkra samhällsviktiga funktioner. Energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård är exempel på vad som kan vara samhällsviktig verksamhet.

Ditt eget ansvar

Genom att vara förberedd på hur du ska agera vid en översvämning underlättar du både för dig själv och beredskapspersonalen.
Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din fastighet.
Skulle en översvämning inträffa kan du som invånare hämta säckar som du fyller med sand vid kommunförrådet. Dessa säckar finns tillgängliga om behov finns. Tanken är att bygga en mur med sandsäckarna som ska förhindra att vattnet tränger in i din bostad eller liknande.

Information vid översvämning

Vid en översvämning får du information om läget via kommunens webbplats, på kommunens Facebook sida samt på krisinformation.se

Du kan också ringa 113 13, som är Sveriges nya informationsnummer vid allvarliga olyckor och risker.

Publicering: 2018-04-23 | Ändrat: 2020-09-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se