Skydda dig själv och andra från smittspridning

Här finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad.

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla 18 år och äldre.

Stanna hemma och testa dig om du får symtom

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom
  • Testa dig
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.

Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma. Du behöver också testa dig även om du inte har symtom. Det gäller även om du är vaccinerad.

Mer om hur länge du behöver stanna hemma och när du behöver testa dig

Håll avstånd till andra

Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Det är särskilt viktigt på platser inomhus. Gäller både barn och vuxna.

Avstå från större middagar och fester inomhus

Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Arbeta hemifrån

  • arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
  • anpassa dina arbetstider för att kunna undvika trängsel i kollektivtrafiken och på din arbetsplats
  • håll avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.

Arbeta hemifrån

Undvik trängsel i kollektivtrafiken

Res andra tider än i rusningstrafik eller använd andra sätt att resa som till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Det här gäller dig som är vuxen.

Använd munskydd i kollektivtrafiken när du inte kan hålla avstånd till andra resenärer.

Det gäller både korta och långa resor och det gäller alla sätt att resa kollektivt. Till exempel när du reser med buss, spårvagn, tunnelbana, båt eller tåg.

Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser där många samlas

Verksamheter som till exempel de som anordnar konserter, driver restauranger, köpcentrum och fritidsverksamheter genomför åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan till exempel handla om hur många som kan delta, storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap.

Det är viktigt att följa arrangörens eller verksamhetens skyltar eller andra anvisningar när du är deltagare, besökare eller kund.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.

Publicering: 2020-03-20 | Ändrat: 2022-01-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se