Kommunens hantering av coronaviruset

Munkfors kommun följer utvecklingen av coronaviruset, covid-19, tillsammans med vår säkerhetsavdelning på Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Vi samverkar också med Länsstyrelsen och Region Värmland.

Vi samarbetar med andra aktörer

En nyckelfaktor för att klara det läge som råder är dock samverkan över kommun-, region och myndighetsgränserna. Vi får på så vis ett gemensamt budskap och samordnade förslag på inriktningar över kommungränserna. Munkfors kommun medverkar sedan en tid tillbaka regelbundet i samverkansmöten med Region Värmland och Länsstyrelsen. Vi omvärldsbevakar och deltar i alla nationella presskonferenser som rör coronaviruset.

Munkfors kommun tar inte fram några egna rekommendationer utan vi följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus.

 

Publicering: 2020-03-20 | Ändrat: 2021-06-01
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se