Hjälp och stöd vid oro, missbruk, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och självmordstankar

På grund av coronaviruset kan barn och vuxna som redan har det kämpigt vara extra utsatta.

Många studerar och arbetar hemifrån vilket ökar risken för våld och utsatthet i hemmet. Av samma orsak ökar även risken för missbruk och psykisk ohälsa.
På denna sida har vi samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som bland annat kan ge hjälp och stöd.

Är du ung och vill prata med någon?

Elevhälsan finns för dig

Kommunens elevhälsa finns för elever samt vårdnadshavare som känner oro. Hit kan du vända dig om du mår dåligt eller bara behöver någon att prata med.

Första linjen unga norra

Första linjen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6 till 20 år samt till föräldrar och närstående, telefon 010-834 76 49.

Hit kan du vända dig om du till exempel:

 • mår dåligt,
 • känner dig orolig och rastlös,
 • har svårt att koncentrera dig,
 • ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar,
 • skadar dig själv eller har varit utsatt för våld,
 • är orolig för hur du eller någon annan använder alkohol eller droger.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningarna i Värmland kan du nå via appen Region Värmland.
Här finns kuratorer som kan hjälpa om du mår dåligt och behöver någon att prata med.
Du kan läsa mer om appen och även hitta kontaktuppgifter till vården på 1177.se.

Fler kontaktuppgifter för barn och ungdomar

Vid psykisk ohälsa och tankar om självmord

I tider där många blir påverkade av arbetslöshet och ekonomiska bekymmer finns det risk för en ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan i sin tur leda till ökat missbruk eller familjevåld men också en ökning av självmordstankar. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar signaler/en uttalad önskan från en medmänniska om att avsluta sitt liv. Var uppmärksam och våga fråga.

Om du möter någon som uttalar livsleda eller tankar om suicid, ta det på allvar och ställ följdfrågor:

 • Fråga vad personen menar.
 • Ställ gärna konkreta frågor, exempelvis: har du planer på att ta ditt liv? Har du bestämt tillvägagångssätt och tidpunkt?

Om du känner fortsatt oro utifrån samtalet med personen kan du kontakta

 • sjukvårdsupplysningen 1177,
 • barn- och ungdomspsykiatrin CSK, 010-831 83 00,
 • öppenvårdspsykiatrin CSK 010 – 831 56 00.
 • vid akut situation ring 112.

Kontaktuppgifter

 • Mind – Självmordlinjen, telefon: 90 101. Öppen alla dagar 06:00-24:00.
 • Mind – Föräldralinjen, vid oro för ditt barn samt andra barn i din närhet, telefon: 020-85 20 00
 • Mind – Äldrelinjen, för den som är 65 år eller äldre som behöver prata med någon, telefon: 020-22 22 33Läs mer på mind.se
 • SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. SPES telefonjour: 020-18 18 00. Jouren har öppet alla dagar 19.00-22.00.

Socialt stöd

Kontakta IFO om du eller någon i din familj är i behov av stöd och hjälp från socialtjänsten/biståndsenheten. Det kan till exempel handla om problem i familjerelationer, oro för barn eller risk- och missbruk med mera.

Kontakt

Socialsekreterare och handläggare

Du når kommunens socialsekreterare och handläggare på IFO via kommunens kontaktcenter. De har telefontider 09.00-10.00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Jourtelefon

På kvällar och helger kan du kontakta socialjouren om du:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa,
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende,
 • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk,
 • är i akut behov av boende med stöd samt
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Telefon 073-461 43 28

Gäller det en situation där det är fara för liv eller hälsa samt vid pågående brott – ring 112.

Våld i nära relationer – är du eller någon du känner utsatt för våld?

Våld i nära relation kan ha många olika former. Det kan handla om

 • fysiskt våld (till exempel slag, knuffar, sparkar med mera),
 • psykiskt våld (exempelvis kontroll, isolering, tvång eller kränkningar),
 • sexuellt våld (tvång till sexuella handlingar mot din vilja) eller
 • hot om våld.

Är du utsatt för våld eller känner någon som du är utsatt för våld? Då kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter.

Kontakt

Socialsekreterare och handläggare

Du når socialsekreterarna och handläggarna på IFO via kommunens kontaktcenter. De har telefontider 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Jourtelefon

På kvällar och helger kan du kontakta socialjouren om du:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa,
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende,
 • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk,
 • är i akut behov av boende med stöd samt
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Telefon 073-461 43 28
Telefontider: 17:00-08:00 måndag till fredag. 00:00-24:00 lördag – söndag

Gäller det däremot en situation där det är fara för liv eller hälsa just nu ska du ringa 112.

Här kan du läsa mer om hur kommunen och andra organisationer kan hjälpa dig.

Missbruk och beroende

Har du problem med alkohol, droger eller spel? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som bekymrar sig över dig? Kontakta oss.

Kontakt

Socialsekreterare och handläggare

Du når socialsekreterarna och handläggarna på IFO via kommunens kontaktcenter. De har telefontider 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Jourtelefon

På kvällar och helger kan du kontakta socialjouren om du:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa,
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende,
 • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk,
 • är i akut behov av boende med stöd samt
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Telefon 073-461 43 28
Telefontider: 17:00-08:00 måndag till fredag. 00:00-24:00 lördag – söndag

Gäller det en situation där det är fara för liv eller hälsa samt vid pågående brott – ring 112.

Länklista – riskbruk och missbruk

Alkoholhjälpen
Droghjälpen
Cannabishjälpen
Spelberoendes riksförbund
Stödlinjen: första hjälpen vid spelproblem

Stödlista: psykisk hälsa i kristid

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen samarbetar bland annat för att stärka den psykiska hälsan. På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19.

Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov

Publicering: 2020-05-06 | Ändrat: 2022-01-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se